Camera Consultanților Fiscali din Moldova

Prezentare generală

Membrii Asociației Patronale sunt persoane juridice sau fizice (înregistrate în modul stabilit și practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislația) a căror activitate este legată, în principal, de domeniul fiscal din Republica Moldova și de prestarea serviciilor conexe acestui domeniu.

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

Scopurile Asociației constau în contribuirea la:

  • Promovarea și efectuarea acțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare, cu scopul atribuirii activității de consultanță fiscală a unui statut de profesie liberală;

  • Pregătirea, formarea, instruirea și perfecționarea, inițială și continuă, a consultanților fiscali, în vederea asigurării exercitării calificate a activității de consultant fiscal;

  • Cooperarea și participarea la elaborarea/modificarea legislației naționale în scopul armonizării ei la cele mai bune practici internaționale, prin realizarea de studii și programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu formarea, dezvoltarea și perfecționarea activității de consultanță fiscală.

Noutăți

Articole și Presă

Consultanță fiscală

Servicii de Consultanță fiscală presupune analiza corectitudinii aplicării normelor și legislației fiscale aferent unor situații specifice în cadrul companiei, cu propunerea unor soluții legale.

Reprezentanță

Reprezentanță profesională în fața autorităților, asigurând interesele și conformitatea clienților noștri.

Audit juridic

Audit juridic riguros pentru conformitatea legală și minimizarea riscurilor în afaceri.

Management fiscal

Gestionare fiscală eficientă pentru optimizarea obligațiilor fiscale și îmbunătățirea performanței financiare.